Φιλανθρωπική εκδήλωση του Inner Wheel Ρόδου

Δήλωση συμμετοχής στην Φιλανθρωπική εκδήλωση  του Inner Wheel  Ρόδου

που θα γίνει στο Hotel Amathus  στις 6 Σεπτεμβρίου 2017  και ώρα 19:00

Ονοματεπώνυμο: *
Συμμετοχή:
Πλήθος ατόμων:*

Contact Us

You may contact our Rotary Club at info@rotaryrhodes.com or zpapa69@gmail.com Find us on Facebook.com/rotaryrhodes and on Twitter.com/rotaryrhodes

Did you know that …

Since PolioPlus began in 1985, Rotary’s vast network of 1.2 million members has contributed 1,2 billion USD, volunteer time, and networking expertise to the polio eradication effort.

Subscribe via Email

Enter your email address to subscribe to the Rotary Club of Rhodes and receive notifications of new posts by email.

Recent Comments

%d bloggers like this: